Mikä Azure Akatemia on? Akatemia on suunnattu potentiaalisille pilviguruille, sillä heitä tässä maassa on aivan liian vähän. Homman kesto on 6kk ja tuona aikana opiskellaan valitun teknologian salat. Oleellista pilviguruilla on omata pelkäämätön asenne, kokeilunhalua, uteliasta mieltä sekä halua opiskella jatkuvasti uutta.

cloudguru2.jpeg

Pilvi tulee ja tulee kovaa. Asiakkaat miettivät mitä pilvestä saisivat ja mitä sillä tekisivät.

Uusia käyttömahdollisuuksia syntyy lähes päivittäin ja jo tämän kehityksen perässä pysyminen vaatii täyspäiväistä opiskelua ja jatkuvaa perehtymistä.

Onko sitten kaikilla aikaa tähän? Ei tietenkään ja siksi me Tietokeskuksella olemme valmiita auttamaan.

Usein kysytään, että mitä sinne pilveen kannattaa nyt sitten viedä? Tähän on vaikea antaa yleispätevää vastausta, jokainen tapaus on omanlaisensa. Ohessa vähän kuitenkin suuntaviivoja miten kannattaa aloittaa.

SaaS (Service as a Service) antaa parhaimmat hyödyt. Web applikaatiot, yms. sellaiset palvelut mitä lähes jokaisella yrityksellä on muodossa tai toisessa.

Esimerkiksi yrityksen verkkosivut, palveluportaalit, tietokannat yms. ovat helposti ja kustannustehokkaasti vietävissä ja samalla saadaan oikeat sovellusten päivitysmallit yms. toteutettua vikasietoisuuden ohella. Periaate on, että mitä enemmän tämän kaltaisia palveluita yrityksellä on, sitä kannattavampaa sen pyörittäminen pilvestä myös on. Yksittäisenkin palvelun pyörittäminen kustantaa vain joitakin euroja kuukaudessa.

Office365 on hyvä esimerkki vähän laajemmista Microsoftin tuottamista SaaS palveluista ja tämän piirissä nykyisin onkin jo 85% yrityksistä.

PaaS (Platform as a Service) tulee hyvänä kakkosena. Pyöritetään jotain alustan päällä. Tyypillisesti kehitysalustat yms. hyödyntävät tätä. Voidaan polkaista pystyyn ja hävittää ihan yhtä nopeasti.

IaaS (Infrastructure as a Service) toimii rajauksin. Ajatus on ottaa koko palvelin ja sen päällä pyörivät palvelut pilvestä. Muistuttaa siis hyvin paljon vanhaa virtualisointia.

Jos yrityksellä ei ole omaa konesalia eikä konesalikapasiteettia ole järkevästi saatavilla, IaaS ratkaisut antavat tähän vastauksen. Muistathan kuitenkin, että Tietokeskuksella on konesaleja jotka hoitavat tämän teidän puolestanne. Monikansallisissa yrityksissä tämä monesti on se järkevin tapa saada palvelut lähemmäs käyttäjiä.

Yksi hyvä käyttökohde on, jos on lyhytaikaista tarvetta erittäin tehokkaille koneille. Tätä kautta voidaan valjastaa äärimmäisen tehokas kone tai peräti farmi johonkin tehtävään. Hyvänä esimerkkinä on elokuvatalot jotka renderöivät elokuvien taustoja yms. Tuossa tarvitaan äärimmäistä laskentakapasiteettia mutta homman kesto on viikkoja. Omaa rautaa ei tuota varten kannata hankkia vaan käytetään IaaS palveluita hyödyksi.

Kuten aina, rajanvedot näiden välissä on häilyviä. Nämä ovatkin vain yleistyksiä mutta paljon on myös palveluita joita ei voi oikein rajata johonkin laatikkoon.

Monesti, ylläolevien ohella, puhutaan Hybridi ympäristöistä. Näissä viedään jotain pilveen ja jotain jätetään omaan (tai palveluntarjoajan) konesaliin. Voidaan karsia kahdennettu ratkaisu pois omasta salista ja siirtää se pilveen jolloin saadaan hyvinkin vikasietoinen ratkaisu. Kulut pysyvät hallinnassa, jos hyödynnetään toiminnallisuutta missä pilvessä oleva palvelin polkaistaan pystyyn vasta kun omaan palvelimeen yhteys katkeaa. Pay as you go. Tällä tavoin voidaan myös rakentaa globaaleja ympäristöjä missä hallinta kuitenkin säilyy itsellä omassa konesalissa.

Tietenkin hybridiin liittyy myös AzureAD yms. palvelut. Viedään oman AD:n palveluita pilveen. Hallinta säilyy omassa AD:ssa mutta AzureAD tarjoaa itserpalveluportaalia salasanojen resetointiin, Single Sign Onia, kaksivaihesta autentikointia yms. lisäpalvelua mitkä tekevät käyttäjien elämästä mukavampaa. Tässä sivussa sitten yrityksen infran pyörittäminen on turvallisempaa sekä pystytään tarkemmin seuraamaan mahdollisia uhkia. Saadaan mahdollisuus mobiililaitteiden keskitettyyn hallintaan jne.

Kun olette hommaamassa lisenssejä, kannattaa miettiä yhdessä mikä lisensointi on teille se oikea, ja mistä saadaan samalla pilvestä parhaat hyödyt irti. Monet asiat jotka näyttävät päällisin puolin samalta, eivät sitä ole, ja oikealla lisensoinnilla voidaan saavuttaa suuria säästöjä.

Tässä on vain pintaraapaisu, jos sitäkään, koko tarjoamasta. Uutta tulee päivittäin ja vauhti ei äkkiä lopu.

Jos ja kun jokin jää askarruttamaan, ottakaa pelottomasti yhteyttä. Käydään läpi teidän tarpeenne ja mietitään yhdessä, miten te voisitte pilveä järkevimmin hyödyntää.


-Lasse Ketola-

Tietoa kirjoittajasta

Erilaisia urheilulajeja satunnaisesti harrastava moniottelija, lähinnä melonta ja Aikido lähellä sydäntä.

  • Jaa: